Pomáhame

Naše občianske združenie každý mesiac finančne a hmotne prispieva na viacero charitatívnych projektov.

Projekty vyberáme v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami a mestskou časťou Vrakuňa. 

Sústreďujeme sa na konkrétnu, adresnú pomoc pre: 

1.) nadané deti zo sociálne slabšieho prostredia,

2.) rodiny zápasiace s ťažkým zdravotným stavom dieťaťa,

3.) seniorov.

Pomáhame tiež organizáciám zameraným na riešenie humanitárnych kríz, 

ako aj spolkom starajúcim sa o blaho našich štvornohých priateľov.

Podporiť projekty môžete aj priamo – finančnou pomocou prevedenou na účet nášho občianskeho združenia.

Vaša pomoc putuje vždy v plnej výške na Vami vybraný cieľ.

Úmysel darcu je pre nás posvätný.

 

Vítame Vás na stránke charitného obchodu Charity Shop. Sme radi, že Vám môžeme predstaviť náš projekt, ktorým chceme prispieť k rozvoju charitatívnej pomoci na Slovensku.

Charity Shop je sociálnym projektom. Spája darcov s núdznymi a poskytuje priestor na dobrovoľnú pomoc pre dobro lokálnej komunity. Predajom  nadbytočných vecí z domácností a firiem získavame financie, ktoré následne používame na podporu konkrétnych charitatívnych projektov v našom okolí. Prijímame pomoc od ľudí dobrej vôle.

Charity Shop je jednou z aktivít občianskeho združenia Pro Charity a Vrakunského charitatívneho spolku (www.vrakunskyspolok.sk). Na jeho fungovaní sa významnou časťou spolupodieľajú naši šikovní dobrovoľníci.

Prvotný impulz k otvoreniu Charity Shopu v Bratislave sme získali od našich priateľov z Bristolu vo Veľkej Británii, ktorí sa prevádzkovaniu charitnej predajne venujú už takmer dvadsať rokov. Vďaka ich inšpirácii a podpore sme boli schopní zadovážiť prvé zásoby tovaru k otvoreniu predajne. Vďaka obetavej podpore našich dobrovoľníkov a ďalších ľudí dobrej vôle sa nám v krátkom čase podarilo nájsť a upraviť správne priestory, získať zariadenie a všetky potrebné povolenia k tomu, aby  sme Vám náš projekt.

Ako funguje klasický charity shop

Charity Shop je formou charitnej pomoci, ktorá je dlhodobo a úspešne etablovaná hlavne vo Veľkej Británii a západných európskych krajinách. Pôvodne išlo o predajne, v ktorých na prelome 19. a 20. storočia zrakovo postihnutí Londýnčania  predávali vlastnoručne vyrobené  produkty a zo zisku podporovali život svojich komunít. Obchodíky s charitatívnym zameraním sa začali vo väčšej miere zakladať po druhej svetovej vojne.  Za uplynulých dvadsať rokov sa charitný predaj stal súčasťou života miestnych komunít vo Veľkej Británii a viacerých krajinách západnej Európy.

Jednoduchý a účinný model predaja dosahuje dva základné ciele: podporuje konkrétne, charitatívne projekty a pomáha spájať ľudí dobrej vôle, ktorí spoločnými silami dokážu meniť svoje okolie k lepšiemu. 

Fungovanie charity shopu stojí na predaji použitého tovaru, ktorý  poskytujú darcovia z lokálnej komunity. Vo Veľkej Británii tvorí tovar prevažne šatstvo, knihy, hudobné nosiče, bižutéria a niektoré vybrané služby. Darcovia bezodplatne poskytujú k predaju prebytky z domácností a firiem, z ktorých sa po pretriedení vyberá predajná časť. Jej speňažením sa generuje suma, z ktorej sa po odpočítaní prevádzkových nákladov oddelí zisk a prevedie sa na podporu charitných projektov.

Ako fungujeme my

Charity Shop je malý a unikátny projekt. Začali sme ho v roku 2015 ako klasickú kamennú predajňu, ktorá ponúkala tovar z druhej ruky. Výťažok z predaja šiel v plnej miere na podporu miestnych rodín v hmotnej núdzi.

Od septembra 2017 sme túto činnosť pozmenili. Keďže v našom okolí prevládla vôľa pomáhať nad vôľou nakupovať, rozhodli sme sa z našich kamenných priestorov vytvoriť malé komunitné centrum. Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodinám v núdzi, organizujeme zbierky potravín, šatstva a drogérie, ktorých výťažok prerozdeľujeme rodinám z okolia a miestnym združeniam.

Príspevky do zbierok preberáme vo vytýčených dňoch, aby sme následne mohli dary triediť a distribuovať.

Predajnú časť sme teda nateraz utlmili, no pripravujeme projekt internetového predaja, ktorého výťažok bude venovaný na charitatívne účely.

Toto je príklad stránky. Je odlišná od článku blogu, pretože ostane na jednom mieste a objaví sa v navigácii vašej stránky (vo väčšine tém). Väčšina ľudí začína stránkou O mne, ktorá ich predstavuje potenciálnym návštevníkom webu. Môže na nej byť niečo ako:

Ahoj! Cez deň som poslíček na bicykli, v noci nádejný herec a toto je môj blog. Bývam v Los Angeles, mám skvelého psa menom Jack a mám rád Piña Coladu.

…alebo niečo ako toto:

Spoločnosť XYZ Doohickey bola založená v roku 1971 a odvtedy poskytuje verejnosti kvalitné “veľké nič”. Nachádza sa v Gotham City, XYZ zamestnáva viac ako 2000 ľudí a robí všetky druhy úžasných vecí pre obec Gotham.

Ako nový používateľ WordPressu by ste mali prejsť do administrácie, odstrániť túto stranu a vytvoriť pre váš web nové strany. Bavte sa!

Pre informácie ohľadom darovania nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0944945488.

December 2017

V spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom a ZŠ Rajčianska sme zorganizovali zbierku sladkostí určených pre deti zo sociálne slabých roodín.

V našich priestoroch  sme zorganizovali Mikulášsku zbierku teplého oblečenia, drogérie a trvanlivých potravín. Jej výťažok je určený sociálne slabým rodinám a miestnym občianskym združeniam.

Spolu s hasičmi z operačného strediska 112 sme v priestoroch SSUŠAT zorganizovali benefičný turnaj v bedmintone. Výťažok 205 € pomôže konkrétnym deťom v núdzi vo financovaní ich školských aktivít.

November 2017

V spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a s Vrakunským charitatívnym spolkom sme otvorili Bezplatnú občiansku poradňu. V pondelok, stredu a piatok, v čase 15-16:00 poskytujú naši odborníci bezplatné poradenstvo v občianskych, sociálnych a finančných záležitostiach.

Október 2017

Pomohli sme zorganizovať Dobročinnú susedskú burzu, na ktorej sa Vrakunčania mali možnosť zoznámiť s projektami miestnych občianskych združení, utužiť susedské vzťahy a nakúpiť drobnosti z miestnych domácností. Ďakujeme všetkým zaregistrovaným predajcom a dobrovoľníkom z radov miestnych seniorov. Aj vďaka ich pomoci sme vytvorili skvelú atmosféru a pomohli občianskemu združeniu Domov pre každého.

September 2017

Nový školský rok sme odštartovali odovzdaním finančnej pomoci pre miestne deti. V spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom sme prerozdelili a odovzdali pomoc určenú deťom v núdzi do rúk triednych pani učiteliek zo ZŠ Rajčianska. Za darované financie budú následne zakúpené školské pomôcky pre konkrétne deti. Za podporu projektu ďakujeme našim darcom, vedeniu školy a pani poslankyni Ing. Soni Svoreňovej, ktorá prevzala záštitu nad celým projektom.

August 2017

V spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom sme zorganizovali sériu cyklopodujatí pre miestne rodinky. Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelo prežité dni, zástupcom Mestskej polície za pútavé ukážky a školenia na dopravnom ihrisku a našim dobrovoľníkom za vytvorenie výborného projektu.

Júl 2017

Zapojili sme sa do organizovania miestneho denného tábora pre deti z Vrakune. Spolupodieľali sme sa na vyplnení programu a moderovaní pútavého programu. Veríme, že sa naše nadobudnuté skúsenosti budú môcť zúročiť aj pri organizovaní ďalších zaujímavých podujatí.

V spolupráci so študentmi a pedagógmi gymnázia F.G.Lorcu sme zorganizovali zbierku viac ako 80 kg plastových vrchnákov. Ich odovzdaním sme podporili rehabilitáciu malého Damiánka, ktorý zápasí s detskou obrnou.

Máj 2017

Oficiálne sme vstúpili do spolupráce s miestnym občianskym združením Vrakunský charitatívny spolok. Jeho zakladateľka a manažérka, Ing. Soňa Svoreňová s naším obchodíkom spolupracovala na viacerých podujatiach. Sme veľmi radi, že touto oficiálnou formou spájame sily pre dobro miestnej komunity.

Zbierkou šatstva sme podporili prešovské o.z. Podaj ďalej, ktoré sa venuje pomoci rodinkám na východnom Slovensku.

Odovzdali sme sladkosti darované deťmi zo ZŠ Rajčianska. Ich dar sme rozdelili mmedzi miestne krízové centrum a detský domov Studienka v Petržalke.

Apríl 2017

V spolupráci s miestnym zastupiteľstvom sme spoluorganizovali Country bál. Výťažok z tohto charitatívno-kultúrneho podujatia sme venovali na letné projekty pre mládež a podporu miestnych rodín v núdzi.

Za pomoc a podporu v našich dobrovoľníckych snahách ďakujeme starostovi MČ Vrakuňa, p. JUDr., Ing. Martinovi Kurucovi.

Február 2017

V spolupráci s miestnou mestskou poslankyňou Ing. Soňou Svoreňovou sme zorganizovali detskú fašiangovú slávnosť. Ďakujeme účastníkom aj dobrovoľníkom za skvelý čas. Výťažok z podujatia poputuje priamo rodinkám v núdzi.

December 2016

Ďakujeme starostovi MČ Vrakuňa p. JUDr., Ing. Martinovi Kurucovi za pozvanie k vianočnému stretnutiu pri kapustnici a varenom víne.  Výťažok z podujatia sme previedli na letné aktivity s deťmi v mestskej časti Vrakuňa. Plánujeme za ne zorganizovať viacero športových aktivít.

Pomohli sme seniorom v Domove pri kríži. Vďaka našim priateľom sme napiekli vianočné pečivo a pripravili balíčky pre seniorov.

Zapojili sme sa do Vianočného bazaru chalaňov. Náš obchodík na charitatívne účely daroval množstvo nového oblečenia a obuvi. Taktiež sme vypomohli dobrovoľníckou činnosťou a organizátorskými zručnosťami.

Šatstvom a nákupmi zadarmo sme pomohli miestnym rodinkám z krízového centra Dúha a klientom o.z. Domov pre každého.

November 2016

Podarilo sa nám niečo naozaj výnimočné. Vďaka mnohým štedrým darcom sme úspešne zavŕšili zbierku na zakúpenie rodinného auta pre rodinu Hruškovú. Rodinka mladého hasiča zápasí s vážnym ochorením dvoch dcérok. Ku každodennej starostlivosti patria časté návštevy nemocnice. Hrdinstvo všetkých členov rodinky nás inšpirovalo a rozhodli sme sa im pomôcť zakúpením primeraného vozidla. Sme hrdí na to, že sme smeli svojou troškou prispieť k zlepšeniu vážnej situácie tejto mladej rodinky.

Zorganizovali sme benefičný bedmintonový turnaj hasičov. Ďakujeme všetkým zúčastneným príslušníkom HaZZ za podporu dobrej myšlienky. Naša vďaka tiež patrí vedeniu SSUŠAT (www.uat.sk) za poskytnutie športových priestorov. Výťažok z podujatia podporí naše projekty v prospech miestnych rodín v núdzi.

September 2016

Zabezpečili sme psychologickú pomoc a podporu rodinke malého Huga, ktorý už dlhé mesiace zápasí so zákernou chorobou. Mladému bojovníkovi vyprosujeme skoré uzdravenie.

August 2016

Zbierkou šatstva sme podporili charitný projekt združenia Diakonie broumov, ktorý sa zameriava na pomoc ľuďom v núdzi.

Počas leta sme vyslali na rekreáciu dve mamičky samoživiteľky s ich 4 deťmi. Veríme, že sme im aj touto formou pomohli ľahšie niesť ťažkú životnú situáciu.

Po dohode s p. Emilom Kanským a s  vedením ZŠ Rajčianska sme založili celoročný krúžok mladých elektrotechnikov pre deti z miestnej školy.

Júl 2016

Bezplatnými nákupmi v našej predajni sme pomohli viacerým rodinkám z miestneho krízového centra. Sme radi, že sme ich takto smeli podporiť na ich ceste k lepšej budúcnosti. O to viac nás teší, že sme svojou trochou pomohli jednej zo spomenutých rodín pomôcť presťahovať sa do lepších podmienok.

Jún 2016

V spolupráci s firmou Pro Assist sme zorganizovali zbierku detského šatstva a školských pomôcok pre potreby detského domova Studienka. Zbierku sme odovzdali vedeniu detského domova.

Rodinkám v núdzi sme v spolupráci s nadáciou Euro deťom venovali oblečenie a školské pomôcky.

Máj 2016

Zbierkou šatstva sme podporili charitný projekt Diakonie broumov.

Marec 2016

Podporili sme klub mladých elektrotechnikov – jedinečný počin Vrakunčana, p. Emila Kanského. Pod jeho vedením sa mladí žiaci učia prvým krokom pri práci s elektrotechnikou a iným užitočným zručnostiam.

Február 2016

  • Materiálna pomoc pre o.z. “Sloboda zvierat” a “Asociácia ochrancov zvierat”
  • Materiálna pomoc krúžku mladých elektrotechnikov pod vedením p. Kanského
  • Materiálna pomoc mamičkám v núdzi
  • V spolupráci s “Pomocou anjelov nádeje” pomáhame s predajom výrobkov mamičiek v hmotnej núdzi.

December 2015

  • Príspevok matriálnej pomoci občianskemu združeniu Depaul 
  • Potravinový príspevok do charitatívnej zbierky organizovanej mestskou časťou Bratislava Vrakuňa

 

Sme vďační za každý príspevok k našej činnosti.

Charityshop funguje na princípe pradaja nadbytkov z domácností a firiem, ktoré majú potenciál ďalej slúžiť novým majiteľom.

Môže ísť napríklad o šatstvo, písacie a kancelárske potreby, knihy alebo jednoduchú a ľahko prenosnú elektroniku.

Vami darované predmety by mali byť nepoškodené, fungujúce a pokiaľ ide o šatstvo oprané. 

Náš obchod nedisponuje možnosťou a kapacitami pre pranie a opravu tovaru.

Ako darovať:

1.) Veci k darovaniu zabaľte do igelitovej tašky alebo vreca.

2.) Elektroniku – pokiaľ je to možné – pripravte v pôvodnom balení s návodom na použitie

3.) Váš dar nám môžete priniesť počas otváracích hodín od stredy do soboty

4.) V prípade väčšieho množstva tovaru sa môžeme dohodnúť na jeho vyzdvihnutí u Vás doma

Pre ďalšie info ohľadom darovania nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0944 945 488.