O nás

Vítame Vás na stránke charitného obchodu Charity Shop. Sme radi, že Vám môžeme predstaviť náš projekt, ktorým chceme prispieť k rozvoju charitatívnej pomoci na Slovensku.

Charity Shop je sociálnym projektom. Spája darcov s núdznymi a poskytuje priestor na dobrovoľnú pomoc pre dobro lokálnej komunity. Predajom  nadbytočných vecí z domácností a firiem získavame financie, ktoré následne používame na podporu konkrétnych charitatívnych projektov v našom okolí. Prijímame pomoc od ľudí dobrej vôle.

Charity Shop je jednou z aktivít občianskeho združenia Pro Charity a Vrakunského charitatívneho spolku (www.vrakunskyspolok.sk). Na jeho fungovaní sa významnou časťou spolupodieľajú naši šikovní dobrovoľníci.

Prvotný impulz k otvoreniu Charity Shopu v Bratislave sme získali od našich priateľov z Bristolu vo Veľkej Británii, ktorí sa prevádzkovaniu charitnej predajne venujú už takmer dvadsať rokov. Vďaka ich inšpirácii a podpore sme boli schopní zadovážiť prvé zásoby tovaru k otvoreniu predajne. Vďaka obetavej podpore našich dobrovoľníkov a ďalších ľudí dobrej vôle sa nám v krátkom čase podarilo nájsť a upraviť správne priestory, získať zariadenie a všetky potrebné povolenia k tomu, aby  sme Vám náš projekt.

Ako funguje klasický charity shop

Charity Shop je formou charitnej pomoci, ktorá je dlhodobo a úspešne etablovaná hlavne vo Veľkej Británii a západných európskych krajinách. Pôvodne išlo o predajne, v ktorých na prelome 19. a 20. storočia zrakovo postihnutí Londýnčania  predávali vlastnoručne vyrobené  produkty a zo zisku podporovali život svojich komunít. Obchodíky s charitatívnym zameraním sa začali vo väčšej miere zakladať po druhej svetovej vojne.  Za uplynulých dvadsať rokov sa charitný predaj stal súčasťou života miestnych komunít vo Veľkej Británii a viacerých krajinách západnej Európy.

Jednoduchý a účinný model predaja dosahuje dva základné ciele: podporuje konkrétne, charitatívne projekty a pomáha spájať ľudí dobrej vôle, ktorí spoločnými silami dokážu meniť svoje okolie k lepšiemu. 

Fungovanie charity shopu stojí na predaji použitého tovaru, ktorý  poskytujú darcovia z lokálnej komunity. Vo Veľkej Británii tvorí tovar prevažne šatstvo, knihy, hudobné nosiče, bižutéria a niektoré vybrané služby. Darcovia bezodplatne poskytujú k predaju prebytky z domácností a firiem, z ktorých sa po pretriedení vyberá predajná časť. Jej speňažením sa generuje suma, z ktorej sa po odpočítaní prevádzkových nákladov oddelí zisk a prevedie sa na podporu charitných projektov.

Ako fungujeme my

Charity Shop je malý a unikátny projekt. Začali sme ho v roku 2015 ako klasickú kamennú predajňu, ktorá ponúkala tovar z druhej ruky. Výťažok z predaja šiel v plnej miere na podporu miestnych rodín v hmotnej núdzi.

Od septembra 2017 sme túto činnosť pozmenili. Keďže v našom okolí prevládla vôľa pomáhať nad vôľou nakupovať, rozhodli sme sa z našich kamenných priestorov vytvoriť malé komunitné centrum. Poskytujeme pomoc a poradenstvo rodinám v núdzi, organizujeme zbierky potravín, šatstva a drogérie, ktorých výťažok prerozdeľujeme rodinám z okolia a miestnym združeniam.

Príspevky do zbierok preberáme vo vytýčených dňoch, aby sme následne mohli dary triediť a distribuovať.

Predajnú časť sme teda nateraz utlmili, no pripravujeme projekt internetového predaja, ktorého výťažok bude venovaný na charitatívne účely.