Pomohli sme

December 2017

V spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom a ZŠ Rajčianska sme zorganizovali zbierku sladkostí určených pre deti zo sociálne slabých roodín.

V našich priestoroch  sme zorganizovali Mikulášsku zbierku teplého oblečenia, drogérie a trvanlivých potravín. Jej výťažok je určený sociálne slabým rodinám a miestnym občianskym združeniam.

Spolu s hasičmi z operačného strediska 112 sme v priestoroch SSUŠAT zorganizovali benefičný turnaj v bedmintone. Výťažok 205 € pomôže konkrétnym deťom v núdzi vo financovaní ich školských aktivít.

November 2017

V spolupráci s našimi dobrovoľníkmi a s Vrakunským charitatívnym spolkom sme otvorili Bezplatnú občiansku poradňu. V pondelok, stredu a piatok, v čase 15-16:00 poskytujú naši odborníci bezplatné poradenstvo v občianskych, sociálnych a finančných záležitostiach.

Október 2017

Pomohli sme zorganizovať Dobročinnú susedskú burzu, na ktorej sa Vrakunčania mali možnosť zoznámiť s projektami miestnych občianskych združení, utužiť susedské vzťahy a nakúpiť drobnosti z miestnych domácností. Ďakujeme všetkým zaregistrovaným predajcom a dobrovoľníkom z radov miestnych seniorov. Aj vďaka ich pomoci sme vytvorili skvelú atmosféru a pomohli občianskemu združeniu Domov pre každého.

September 2017

Nový školský rok sme odštartovali odovzdaním finančnej pomoci pre miestne deti. V spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom sme prerozdelili a odovzdali pomoc určenú deťom v núdzi do rúk triednych pani učiteliek zo ZŠ Rajčianska. Za darované financie budú následne zakúpené školské pomôcky pre konkrétne deti. Za podporu projektu ďakujeme našim darcom, vedeniu školy a pani poslankyni Ing. Soni Svoreňovej, ktorá prevzala záštitu nad celým projektom.

August 2017

V spolupráci s Vrakunským charitatívnym spolkom sme zorganizovali sériu cyklopodujatí pre miestne rodinky. Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelo prežité dni, zástupcom Mestskej polície za pútavé ukážky a školenia na dopravnom ihrisku a našim dobrovoľníkom za vytvorenie výborného projektu.

Júl 2017

Zapojili sme sa do organizovania miestneho denného tábora pre deti z Vrakune. Spolupodieľali sme sa na vyplnení programu a moderovaní pútavého programu. Veríme, že sa naše nadobudnuté skúsenosti budú môcť zúročiť aj pri organizovaní ďalších zaujímavých podujatí.

V spolupráci so študentmi a pedagógmi gymnázia F.G.Lorcu sme zorganizovali zbierku viac ako 80 kg plastových vrchnákov. Ich odovzdaním sme podporili rehabilitáciu malého Damiánka, ktorý zápasí s detskou obrnou.

Máj 2017

Oficiálne sme vstúpili do spolupráce s miestnym občianskym združením Vrakunský charitatívny spolok. Jeho zakladateľka a manažérka, Ing. Soňa Svoreňová s naším obchodíkom spolupracovala na viacerých podujatiach. Sme veľmi radi, že touto oficiálnou formou spájame sily pre dobro miestnej komunity.

Zbierkou šatstva sme podporili prešovské o.z. Podaj ďalej, ktoré sa venuje pomoci rodinkám na východnom Slovensku.

Odovzdali sme sladkosti darované deťmi zo ZŠ Rajčianska. Ich dar sme rozdelili mmedzi miestne krízové centrum a detský domov Studienka v Petržalke.

Apríl 2017

V spolupráci s miestnym zastupiteľstvom sme spoluorganizovali Country bál. Výťažok z tohto charitatívno-kultúrneho podujatia sme venovali na letné projekty pre mládež a podporu miestnych rodín v núdzi.

Za pomoc a podporu v našich dobrovoľníckych snahách ďakujeme starostovi MČ Vrakuňa, p. JUDr., Ing. Martinovi Kurucovi.

Február 2017

V spolupráci s miestnou mestskou poslankyňou Ing. Soňou Svoreňovou sme zorganizovali detskú fašiangovú slávnosť. Ďakujeme účastníkom aj dobrovoľníkom za skvelý čas. Výťažok z podujatia poputuje priamo rodinkám v núdzi.

December 2016

Ďakujeme starostovi MČ Vrakuňa p. JUDr., Ing. Martinovi Kurucovi za pozvanie k vianočnému stretnutiu pri kapustnici a varenom víne.  Výťažok z podujatia sme previedli na letné aktivity s deťmi v mestskej časti Vrakuňa. Plánujeme za ne zorganizovať viacero športových aktivít.

Pomohli sme seniorom v Domove pri kríži. Vďaka našim priateľom sme napiekli vianočné pečivo a pripravili balíčky pre seniorov.

Zapojili sme sa do Vianočného bazaru chalaňov. Náš obchodík na charitatívne účely daroval množstvo nového oblečenia a obuvi. Taktiež sme vypomohli dobrovoľníckou činnosťou a organizátorskými zručnosťami.

Šatstvom a nákupmi zadarmo sme pomohli miestnym rodinkám z krízového centra Dúha a klientom o.z. Domov pre každého.

November 2016

Podarilo sa nám niečo naozaj výnimočné. Vďaka mnohým štedrým darcom sme úspešne zavŕšili zbierku na zakúpenie rodinného auta pre rodinu Hruškovú. Rodinka mladého hasiča zápasí s vážnym ochorením dvoch dcérok. Ku každodennej starostlivosti patria časté návštevy nemocnice. Hrdinstvo všetkých členov rodinky nás inšpirovalo a rozhodli sme sa im pomôcť zakúpením primeraného vozidla. Sme hrdí na to, že sme smeli svojou troškou prispieť k zlepšeniu vážnej situácie tejto mladej rodinky.

Zorganizovali sme benefičný bedmintonový turnaj hasičov. Ďakujeme všetkým zúčastneným príslušníkom HaZZ za podporu dobrej myšlienky. Naša vďaka tiež patrí vedeniu SSUŠAT (www.uat.sk) za poskytnutie športových priestorov. Výťažok z podujatia podporí naše projekty v prospech miestnych rodín v núdzi.

September 2016

Zabezpečili sme psychologickú pomoc a podporu rodinke malého Huga, ktorý už dlhé mesiace zápasí so zákernou chorobou. Mladému bojovníkovi vyprosujeme skoré uzdravenie.

August 2016

Zbierkou šatstva sme podporili charitný projekt združenia Diakonie broumov, ktorý sa zameriava na pomoc ľuďom v núdzi.

Počas leta sme vyslali na rekreáciu dve mamičky samoživiteľky s ich 4 deťmi. Veríme, že sme im aj touto formou pomohli ľahšie niesť ťažkú životnú situáciu.

Po dohode s p. Emilom Kanským a s  vedením ZŠ Rajčianska sme založili celoročný krúžok mladých elektrotechnikov pre deti z miestnej školy.

Júl 2016

Bezplatnými nákupmi v našej predajni sme pomohli viacerým rodinkám z miestneho krízového centra. Sme radi, že sme ich takto smeli podporiť na ich ceste k lepšej budúcnosti. O to viac nás teší, že sme svojou trochou pomohli jednej zo spomenutých rodín pomôcť presťahovať sa do lepších podmienok.

Jún 2016

V spolupráci s firmou Pro Assist sme zorganizovali zbierku detského šatstva a školských pomôcok pre potreby detského domova Studienka. Zbierku sme odovzdali vedeniu detského domova.

Rodinkám v núdzi sme v spolupráci s nadáciou Euro deťom venovali oblečenie a školské pomôcky.

Máj 2016

Zbierkou šatstva sme podporili charitný projekt Diakonie broumov.

Marec 2016

Podporili sme klub mladých elektrotechnikov – jedinečný počin Vrakunčana, p. Emila Kanského. Pod jeho vedením sa mladí žiaci učia prvým krokom pri práci s elektrotechnikou a iným užitočným zručnostiam.

Február 2016

December 2015