Pomáhame

Naše občianske združenie každý mesiac finančne a hmotne prispieva na viacero charitatívnych projektov.

Projekty vyberáme v spolupráci s partnerskými občianskymi združeniami a mestskou časťou Vrakuňa. 

Sústreďujeme sa na konkrétnu, adresnú pomoc pre: 

1.) nadané deti zo sociálne slabšieho prostredia,

2.) rodiny zápasiace s ťažkým zdravotným stavom dieťaťa,

3.) seniorov.

Pomáhame tiež organizáciám zameraným na riešenie humanitárnych kríz, 

ako aj spolkom starajúcim sa o blaho našich štvornohých priateľov.

Podporiť projekty môžete aj priamo – finančnou pomocou prevedenou na účet nášho občianskeho združenia.

Vaša pomoc putuje vždy v plnej výške na Vami vybraný cieľ.

Úmysel darcu je pre nás posvätný.